Om shoppen for frivillige i Røde Kors

Er du frivillig i Røde Kors, så kan du her i shoppen finde varer, der hjælper dig til at gøre en forskel i de aktiviteter, at du er en del af. Vi håber, at du vil kigge dig omkring og lære shoppen at kende.

Hvordan finder jeg rundt på shoppen?

I toppen af siden fidner du menuen. Den bruger du, når du gerne vil finde en vare.

Frivilligshop -menu

Hvordan finder jeg varer vedrørende fx besøgstjenesten?

  • Du klikker på Aktiviteter i menuen.
  • Afkryds Besøgstjenesten
  • Klik på filtrer

Filtrering -af -kategori

Har du et spørgsmål så er du velkommen til at skrive til webmaster@rodekors.dk.